Dr. Öğr. Üyesi EBRU ÖNLER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi EBRU ÖNLER

T: (0282) 250 3106

M eonler@nku.edu.tr

W eonler.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FLORENCE NIGHTINGALE HEMޞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHİ HASTALIKLARI HEMޞİRELİОİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FLORENCE NIGHTINGALE HEMޞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHİ HASTALIKLARI HEMޞİRELİОİ
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FLORENCE NIGHTINGALE HEMޞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMޞİRELİK
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2011-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Onursal Araştırma Hemşiresi IMPERIAL COLLEGE (İNGİLTERE) 2013-
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖNLER E., YILDIZ T., SEMİHA B., Evaluation of the communication skills of operating room staff, Journal of Interprofessional Education Practice, vol. 10, pp. 44-46, 2018.
Özgün Makale Elsevier, Science Direct Erişim Linki
2. GÜLER T., YILDIZ T., ÖNLER E., YILDIZ B., GÜLCİVAN G., Hastane Ergonomik Koşullarının Hemşirelerin Mesleki Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Üzerine Etkisi, International Anatolia Academic Online Journal, vol. 3, pp. 1-7, 2015.
Özgün Makale Sobiad,ResearchBib, Eurosian Scientific Journal Index Erişim Linki
3. Findik Ummu Y., Ozbas A., Ikbal C., Topcu Sacide Y., ÖNLER E., Assessment of nursing students stress levels and coping strategies in operating room practice, Nurse Education in Practice, vol. 15, pp. 192-195, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. YILDIZ T., ÖNLER E., Başkan B., Koluaçık B., MALAK A., ÖZDEMİR A., AYDINYILMAZ H., Cerrahi Birimlerde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi, International Journal of Basic and Clinical Medicine, vol. 2, pp. 123-130, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
5. YILDIZ T., ÖNLER E., MALAK A., AVCIBAŞI İ. M., BAÇ A., ALP R., Nursing Students Exposed To Domestic Violence and Their Perspectives on Violence, International Journal of Basic and Clinical Medicine, vol. 2, pp. 1-7, 2014.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖNLER E., BAHAR S., KILIC M. A., Ekip çalışmasında iletişimin önemi, Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 1, ss. 12-16, 2016.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
2. ÖNLER E., VAROL SARAÇOĞLU G., Hemşirelikte meslek seçimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt 3, ss. 78-85, 2010.
Özgün Makale ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini Erişim Linki
3. ÖNLER E., Yılmaz A., Cerrahi Birimlerde Yatan Hastalarda Uyku Kalitesi, İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt 16, ss. 114-121, 2008.
Özgün Makale Ulakbim Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Önler E.. Bilim ve Sanat Disiplini Olarak Hemşirelik, Hemşirelik Forumu, cilt 13, ss. 1-5, 2010.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILDIZ T., ÖNLER E., Cerrahi Bakım Vaka Analizleri ile Birlikte, Bölüm: Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önlemler, Yayın Yeri: AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, Editör: Prof.Dr. Fatma Eti Aslan, 2015.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILDIZ T., ÖNLER E., AKÇAY G., MALAK A., Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Konusundaki Farkındalıkları, 10. Uluslararası Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi (29.11.2017-03.12.2017).
Özet bildiri
2. YILDIZ T., DURGUT U., GÜR Ö., GÜRKAN S., YÜMÜN G., ÖNLER E., MALAK A., Do Pre-operative Sleep Quality and Impaired Intolerance in Cardiovascular Patients Affect Post-operative Recovery?, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Poster
3. ÖNLER E., Elderly Care and Patient Safety, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Davetli konuşmacı
4. ÖNLER E., YILDIZ T., AYDIN SAYILAN A., AYŞEN A., Opinions and the Level of Knowledge of Operating Room Staff Related to the Surgical Safety Checklist, 2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses (02.11.2017-05.11.2017).
Sözlü Bildiri
5. KULA ŞAHİN S., ÖNLER E., ŞELİMEN H. D., Evaluation of Intensive Care Unit Staff’s Attitudes Related to Teamwork and Factors Effects Teamwork, 10th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses & 6th National Critical Care Nursing Congress (12.11.2014-15.11.2014).
Poster
6. YILDIZ T., MALAK A., BAÇ A., ALP R., ÖNLER E., New Model in Nursing Education: School Hospital Integration., 1.st Balkan Congress on Health Sciences (14.05.2014-16.05.2014).
Poster
7. CAN N., ÖNLER E., YILDIZ T., GÜLCİVAN B., Nurses’ Role for Ensuring Safe Use of Medicine., 1.st Balkan Congress on Health Sciences (14.05.2014-16.05.2014).
Poster
8. FINDIK YILDIZ Ü., ÖZBAŞ A., ÇAVDAR İ., YILDIZELİ TOPÇU S., ÖNLER E., Assessment of Stress Coping Strategies of Nursing Students in an Operating Room, Assessment of Stress Coping Strategies of Nursing Students in an Operating Room (15.10.2009-17.10.2009).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILDIZ T., YAZICI C. M., ÖNLER E., İdrar Çıkış Takibinin Doğruluğu: Standart İdrar Torbası ve Saatlik İdrar Torbasının, Ölçekli Kap ile Doğruluğunun Sınanması, 20.Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi hemşireliği Kongresi (13.04.2016-17.04.2016).
Sözlü Bildiri
2. ÖNLER E., BAHAR S., YILDIZ T., Ameliyathane çalışanlarının iletişim becerilerinin değerlendirilmesi, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (12.11.2015-15.11.2015).
Poster
3. ÖNLER E., YILDIZ T., FİLİZLİ G., Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin ekip çalışmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, 9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresİ (12.11.2015-15.11.2015).
Özet bildiri
4. ÖNLER E., AKYOLCU N., Ameliyathane çalışanlarının hasta güvenliğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi, 19. Ulusal Cerrahi, 14. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (16.04.2014-20.04.2014).
Sözlü Bildiri
5. YILDIZ T., ŞAHİN BALTACI S., MALAK A., ÖNLER E., HEMŞİRE/EBELERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖRNEĞİ, 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ, 14.CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ kONGRESİ (16.04.2014-20.04.2014).
Özet bildiri
6. ÖNLER E., HULL L., RUSS S., SEVDALIS N., YILDIZ T., ÖZKAN GÜRDAL S., TURAN B. C., GÖKAY N. S., YAZICI C. M., Ameliyathanede Ekip Çalışmasını Gözlemsel Değerlendirme (OTAS-TR) ve Ameliyathane Görevlerini Değerlendirme (METEOR-TR) Ölçekleri: Türkiye’deki ameliyathanelerde kullanılabilmeleri için çeviri, yeniden değerlendirme ve kapsam geçerliliği, 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (21.11.2013-24.11.2013).
Sözlü Bildiri
7. YILDIZ T., ÖNLER E., MALAK A., Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddete Bakış Açıları, 10.Adli Bilimler Kongresi (22.11.2012-24.11.2013).
Poster
8. YILDIZ T., ÖNLER E., MALAK A., Bütüncül Hemşirelik Bakımının Stoma Hastasındaki Yaşamsal Değeri, 18.Ulusal Cerrahi, 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (23.05.2012-27.05.2012).
Poster
9. YILDIZ T., ÖNLER E., MALAK A., ÇETİNTAŞ M., ÇİÇEK Y., Nöroşirürji Hemşireliği ve Hemşirelik Bakımında Manevi Boyut, 8. Nörocerrahi Hemşireliği Kongresi (20.04.2012-24.04.2012).
Poster
10. ÖNLER E., KANAN N., Majör Safra Yolu Yaralanmalarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, 10. Hepatopankreatobiliyer (HPB) Cerrahi, 1. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi (07.04.2011-09.04.2011).
Sözlü Bildiri
Üyelikler
Sağlık Yüksekokulu Erasmus Koordinatörü, Başkan, 2009-.
Üroloji Hemşireleri Derneği Üyesi, Üye, 2008-.
Türk Hemşireler Derneği Üyesi, Üye, 2006-.
Travma ve Acil Cerrahi Derneği Üyesi, Üye, 2006-.